Balboni Don Augusto

Don
Augusto
Balboni
Presbitero religioso
S.AGOSTINO
04-08-1941
29-06-1967
055361046
3385705781
VICARIO PARROCCHIALE Preziosissimo Sangue