S. Felicita a Firenze

S. Felicita a Firenze
S. FELICITA - FIRENZE
94020480482
PARROCCHIA (CA.515
0557964791
felicita@parrocchie.diocesifirenze.it
Sierzputowski Don Dr. Grzegorz
: AMMINISTRATORE PARROCCHIALE
Orari Sante Messe da Pmap
Chiesa di Santa Felicita (Piazza Santa Felicita, 3 - Firenze)
Dati non disponibili
Chiesa di San Jacopo sopr'Arno (Borgo San Jacopo - Firenze)
Dati non disponibili
Piazza S. Felicita 3, FIRENZE, Toscana, Italia